Programma symposium voedselbanken – Eropaf!

Symposium Voedselbanken
‘De klant centraal’

Inzicht in de leefwereld en de impact van armoede

Graag nodigen we klanten en medewerkers van de voedselbanken, evenals beleidsmedewerkers en professionals uit het sociale domein en andere geïnteresseerden, uit voor het tweede landelijke Symposium Voedselbanken. Tijdens dit symposium staat het perspectief van voedselbankklanten centraal. Een interactief programma biedt deelnemers inzicht in de leefwereld van voedselbankklanten en in hun behoeften en wensen. Het symposium zoomt zowel in op de effecten van de ‘buitenkant van armoede’, zoals een tekort aan geld of voedsel, als op de impact die de ervaring van armoede heeft: de ‘binnenkant van armoede’.

Programma

Het symposium begint om 12 uur met een gezamenlijke lunch. Om 12.30 uur start het programma met het delen van kennis en ervaringen, door onder meer: een tafelgesprek met gasten die betrokken zijn bij de voedselbanken; een kennisquiz; een columnschrijver en trainingsacteurs die de dilemma’s laten zien van armoedebestrijding. Na een korte pauze gaan we allemaal aan de slag om verbeterslagen te bedenken in de armoedebestrijding met behulp van de ‘ideeënarena’. De middag sluiten we af met een borrel tot 17.00 uur. De middag zal begeleid worden door Kapok Bedrijfstheater.

Samenwerkende partners en financiële steun

Voor dit symposium zijn de samenwerkende partners:

  • Kapok Bedrijfstheater, die het programma zal begeleiden,
  • Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht,
  • St. Eropaf!,
  • Onderzoeksbureau Onderzoek Aan Zet.

Financiële steun:

  • Het Elise Mathilde Fonds
  • Het Niet voor Jezelf Fonds

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van dit symposium zijn: Lia van Doorn; Hille Hoogland en Mayke Kromhout. Zij deden onderzoek bij de voedselbanken in Utrecht en Amsterdam. Onder de naam ‘Voedselbankkennis’ verdiepen zij zich in de beleving en leefwereld van voedselbankklanten en leveren zij pro deo een bijdrage aan kennisvergroting bij betrokkenen over voedselbanken en de voedselbankklanten.

In 2014 organiseerden zij samen met Vereniging Voedselbanken Nederland het eerste landelijke symposium voor voedselbanken. Het symposium was een succes met 100 deelnemers van ongeveer 50 voedselbanken uit het hele land. Voor meer informatie verwijzen we naar www.voedselbankkennis.nl.

Voor vragen over dit symposium kunt u mailen naar: voedselbankkennis@gmail.com


Deelname is gratis voor voedselbankklanten en vrijwilligers van voedselbanken. Professionals en beleidsmedewerkers betalen € 25 of € 50 met extra plaats/sponsoring voor voedselbankklanten/vrijwilligers. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal plaatsen.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017